Fonden Fristaden Christiania

Bestyrelsen

Støt os


Fonden Fristaden Christiania


Fonden Fristaden Christiania blev officielt stiftet af skuespiller Anne Marie Helger på Christianias fyrre års fødselsdag d. 26/9 - 2011

Fondens Formålsparagraf :

§ 4.

Formål:

Fonden har til formål at købe/eje og/eller leje eller på anden måde administrere Christianiaområdet, med henblik på at sikre Christianiaområdets fortsatte udvikling og beståen. Fonden kan samtidig medvirke til udbredelse af bæredygtighed og Christianiaområdets værdier og muligheder, jf. stk. 2-4, til andre såvel inden som uden for Danmarks grænser.

Fonden har i forbindelse med sit virke og en yderligere administration af eventuelle tilstødende arealer, til formål at opretholde Christianiaområdet som et alternativt bolig- og erhvervsområde og et kulturelt socialt virkefelt med en socialt bredt sammensat beboergruppe.

Fonden skal sikre, at driften af fondens areal sker på et såvel økonomisk som miljømæssigt bæredygtigt grundlag, og at de på området værende arkitektoniske og kulturbærende faciliteter i videst muligt omfang bevares og udvikles.

Fonden kan derudover bl.a. fremme etableringen af alternative forsyningssystemer i samarbejde med de aktører som er hjemmehørende på Christiania.

fuglehuse.jpg

Seneste regnskab for Christiania Folkeaktie indsamling jf. tilladelse fra Københavs Politi bevillingsafdeling.

Revisor godkendt regnskab 2012-2013

Revisor godkendt regnskab 2013-2014

Revisor godkendt regnskab 2014-2015

Revisor godkendt regnskab 2015-2016

Revisor godkendt regnskab 2016-2017

Revisor godkendt regnskab 2017-2018

Revisor godkendt regnskab 2018-2019

Revisor godkendt regnskab 2019-2020

Revisor godkendt regnskab 2020-2021

12.937.939,00Christiania Folkeaktie · Fabriksområdet 94B · 1440 København K · CVR: 16488356
Forretningsbetingelser